fbpx

Arbetsmiljö

SAM systematiskt arbetsmiljöarbete är inget krav från arbetsmiljöverket i små företag, men för att ha en god arbetsmiljö  har jag valt att inkludera SAM i företaget. Under studietiden gjorde jag ett projektarbete om systematiskt arbetsmiljöarbete som ligger till grund för arbetsmiljön i mitt företag. 

För att undvika och förebygga olyckor har jag också utformat checklistor som alltid gås igenom innan arbetets start.