fbpx

Svetslicenser

Fortfarande används ordet svetslicenser i dagligt tal trots att det upphörde år 2002 då det ersättes av godkänd svetsarprövning. Den stora skillnaden är att godkänd svetsarprövning är personlig till skillnad från svetslicenser som var knutna till det svetsande företaget.

Vi utför svetsarprövning enligt SS-EN ISO 9606 och orbital SS-EN ISO 14732. En certifiering går till så att provavläggaren svetsar ett arbetsstycke enligt en WPS. Därefter sker provning av svetsförbandet och sedan ett utfärdande av ett svetsarprövningsintyg.

En godkänd svetsarprövning gäller upp till 3år så länge den bekräftas var 6:e månad av svetsansvarig eller examinator att svetsaren arbetat inom giltighetsområdet.   

Förnyelse av certifikat sker hos granskare med något av följande tre alternativ:

  1. En ny certifiering vart 3:e år
  2. Efter 2 år lämnas 2 svetsar in för provning med röntgen, ultraljud eller mekanisk provning
  3. Certifikatet är giltigt utan tidsbegränsning under förutsättning att det bekräftas var 6:e månad och svetsaren arbetar för samma företag som är ansvarig för tillverkningen av produkten. Tillverkaren har verifierats enligt ISO 3834–2 eller ISO 3834–3.

Det är väldigt mycket att tänka på inför en svetsarprövning, till exempel:

  • Vad ska svetsas?
  • Materialtyper, rostfritt, svart (kolstål), specialstål, aluminium
  • Tjocklek på materialet, svetslägen
  • Svetsmetoder, MMA (pinne), TIG, MIG/MAG, gas etc.

Därför rekommenderas kontakt i god tid innan prövningstillfället för att få en så vältecknade svetsarprövning som möjligt.